รถบัสประจำทางบริษัท ขนส่ง จำกัด 999

 

มาตรฐาน

เวลา

เส้นทาง

ระยะทาง (กม.)

ค่าโดยสาร

ปลายทาง

ป.1 (ม.4 ข)

16.00 น.

9912 คลองท่อม

847

547 บาท

สายใต้ 1 หมอชิต

วี.ไอ.พี. (ม.4 ก)

17.00 น.

950 เหนือคลอง เขาพนม

817

862 บาท

สายใต้ 1 หมอชิต

ป.1 (ม.4 ข)

17.30 น.

950 เหนือคลอง เขาพนม

817

554 บาท

สายใต้ 1 หมอชิต

ป.1 (ม.4 ข)

18.00 น.

983 อ่าวลึก ปลายพระยา

867

587 บาท

หมอชิต

หมายเหตุ : ค่าโดยสารคิดตามระยะทาง (สถานีเดินรถกระบี่ 075 – 663503)

 


Visitors: 14,564