เกาะรอกนอก เกาะรอกใน


เกาะรอกนอก เกาะรอกในเป็นเกาะแฝดกลางทะเลที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย  อยู่ด้านใต้สุดของทะเลกระบี่ 
มุมมองที่สวยงามจากทางอากาศจะอยู่ที่บริเวณร่องน้ำระหว่างเกาะรอกนอก และเกาะรอกใน ที่มีน้ำทะลใสบริสุทธิ์เป็นสีฟ้า อมเขียวมรกต 
และมุมมองหน้าผาสูงชันของเกาะรอกในที่อยู่ทางทิศเหนือของเกาะ

Visitors: 14,560